Stichting de Historische Tuin Aalsmeer

Home » Over ons » De stichting

Favicon - Historische Tuin Aalsmeer

Stichting Historische Tuin Aalsmeer

In het begin van de zeventiger jaren ontstond bij een aantal Aalsmeerders – met name binnen de Stichting ‘Oud Aalsmeer’ –  de gedachte dat een aantal belangrijke facetten uit de rijke Aalsmeerse tuinbouwhistorie voor het nageslacht bewaard zouden moeten blijven. Op 20 januari 1978 werd de Stichting Historische Tuin Aalsmeer opgericht. Deze draagt zorg voor het beheer en een goede en verantwoorde exploitatie van de Historische Tuin, inclusief alle onderhoud aan de tuin zelf, de opstallen, bescheiden en materialen. Op 23 oktober 1978 werd de eerste aanplant gedaan door de toenmalige wethouder M. Jongkind van de ‘Koningslinde’ en op 15 mei 1982 werd de Historische Tuin officieel opengesteld voor het publiek. In 1995 werd het Tuinbouwmuseum geprivatiseerd.

Anbi status

De Historische Tuin is erkend als goed doel en heeft de Anbi status.

Het bestuur

De bestuursleden van de Historische Tuin hebben een zittingsperiode van drie jaar en zijn daarna herkiesbaar. Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.

Dagelijks bestuur

H.L.J. Bertoen Voorzitter
D. Jongkind Secretaris
E. Jansen Penningmeester

Algemeen bestuur

H.M. Alderden
L. Beumer
C.J. Hooijman
L. de Jong
E.J. Kemp
G. Labordus
H. van Leeuwen
A.H.M. Temme
S.M.M. Vrijburg