Een levend museum

Beleef de Aalsmeerse tuinbouwgeschiedenis

Home » Beleef » Museum

Een levend museum

De Historische Tuin is een botanische tuin die is ontstaan op kwekersgrond, daardoor zijn wij een levend museum. Vroeger bevond de kwekerij van de familie Maarse, bijgenaamd “Dahlia Maarse” zich op onze akker. De familie werd zo genoemd vanwege hun befaamde collectie dahlia’s, waarover de Historische Tuin gelukkig nu nog beschikt. Daarnaast is de Historische Tuin zeer bekend om zijn collectie seringen, rozen en clematis. En dit is slechts een greep uit de meer dan 1200 aanwezige soorten en variëteiten. Wij dienen daarmee nog altijd als genenbank voor de huidige sierteeltsector.

Historische Tuin Aalsmeer - Beleef - In de cyclamenkas - Een levend museum
Koop Maarse - einde Uiterweg rond 1928 - Historische Tuin Aalsmeer - Een levend museum
Aardbeienplukkers van de Fa. I. van Zijverden - Historische Tuin Aalsmeer - Een levend museum
Historische Tuin Aalsmeer - Beleef - Baggeren - Een levend museum

Instandhouding van oude gewassen en oude teeltwijzen

De Historische Tuin houdt vroeger geteelde gewassen in stand, bewaart historische interessante opstallen en oude teeltwijzen. Daarnaast verzamelt de Historische Tuin voorwerpen en materialen die van belang zijn geweest voor de tuinbouwgeschiedenis van Aalsmeer. De belangrijkste onderdelen zijn:

• Bloemisterij
• Fruit- en boomteelt
• Kassen en materialen
• Rozen
• Trekheesters
• Vormcultuur

Lid van de NVBT

De Historische Tuin is lid van de Nederlands Vereniging van Botanische Tuinen. Samen met 26 andere tuinen zien zij het als hun missie om een bijdrage te leveren aan het behoud van biodiversiteit van planten in het kader van een duurzame wereld. Wij kweken verschillende planten die bescherming tegen uitsterven verdienen. Vraag hiernaar tijdens uw bezoek!