Museum de Historische Tuin Aalsmeer

Home » Over ons » Het Museum

Favicon - Historische Tuin Aalsmeer

Museum Historische Tuin Aalsmeer

In het begin van de zeventiger jaren ontstond bij een aantal Aalsmeerders – met name binnen de Stichting ‘Oud Aalsmeer’ –  de gedachte dat een aantal belangrijke facetten uit de rijke Aalsmeerse tuinbouwhistorie voor het nageslacht bewaard zouden moeten blijven. Op 20 januari 1978 werd de Stichting Historische Tuin Aalsmeer opgericht. Deze draagt zorg voor het beheer en een goede en verantwoorde exploitatie van de Historische Tuin, inclusief alle onderhoud aan de tuin zelf, de opstallen, bescheiden en materialen. Op 23 oktober 1978 werd de eerste aanplant gedaan door de toenmalige wethouder M. Jongkind van de ‘Koningslinde’ en op 15 mei 1982 werd de Historische Tuin officieel opengesteld voor het publiek. In 1995 werd het Tuinbouwmuseum geprivatiseerd.

Anbi status

Per 1 januari 2022 zijn de Stichting Historische Tuin Aalsmeer en de Stichting Oud Aalsmeer gefuseerd tot één organisatie: Stichting Historisch Aalsmeer.  Als gevolg daarvan vallen de activiteiten van de Historische Tuin en Oud Aalsmeer onder één bestuur. Museum Historische Tuin en Oud Aalsmeer zullen in de toekomst zowel afzonderlijk als gezamenlijk activiteiten organiseren.

Stichting Historisch Aalsmeer is erkend als goed doel en heeft de Anbi status. Het RSIN is 0053.21.670

Het bestuur

De bestuursleden van de Stichting Historisch Aalsmeer hebben een zittingsperiode van drie jaar en zijn daarna herkiesbaar. Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.

Dagelijks bestuur

FunctieBestuurslid
VoorzitterE. Jansen
SecretarisJ. Schenkius
PenningmeesterE. Jansen

Algemeen bestuur

Bestuurslid
H.M. Alderden
H.L.J. Bertoen
L. Beumer
C.J. Hooijman
L. de Jong
E.J. Kemp
G. Labordus
H. van Leeuwen
A.H.M. Temme
S.M.M. Vrijburg