Verslaglegging

van Stichting Historisch Aalsmeer

Home » Over ons » Verslaglegging

ANBI Status - Verslaglegging

ANBI

De Historische Tuin Aalsmeer is onderdeel van Stichting Historisch Aalsmeer en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41222344 en bezit de ANBI status. Het RSIN nummer is NL 0053 21 670, fiscaal ten name van Stichting Historisch Aalsmeer.

Beloningsbeleid

De personele kosten van 2 fte. worden grotendeels vergoed door de Gemeente Aalsmeer. Extra kosten als overwerk, werk door derden en andere bijzondere uitgaven zijn voor rekening van de Stichting.

De bestuursleden hebben een zittingsperiode van drie jaar en zijn daarna herkiesbaar. Het bestuur van de Stichting is onbezoldigd evenals de ruim 100 vrijwilligers.