Verslaglegging

van stichting de Historische Tuin Aalsmeer
Home » Over ons » Verslaglegging
ANBI Status - Verslaglegging

ANBI

De Historische Tuin Aalsmeer is een Stichting en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41222344 en bezit het ANBI status. Het RSIN nummer (voorheen fiscale nummer) is NL 0053 21 670 B01.

Beloningsbeleid

De personele kosten van 2 fte. worden grotendeels gesubsidieerd door de Gemeente Aalsmeer. Extra kosten als overwerk, werk door derden en andere bijzondere uitgaven zijn voor rekening van de Stichting. 

De bestuursleden hebben een zittingsperiode van drie jaar en zijn daarna herkiesbaar. Het bestuur van de Stichting is onbezoldigd evenals de ruim 100 vrijwilligers, die grotendeels afzien van een mogelijke vergoeding.