Wat vooraf ging

Aalsmeer is ontstaan in een moerassig veengebied

Home » Beleef » Wat vooraf ging

Wat vooraf ging …

Aalsmeer is ontstaan in een moerassig veengebied. Omstreeks de 10de eeuw is dit ontsloten, waarbij de eerste pioniers waarschijnlijk de sloten langs de latere Uiterweg en Oosteinderweg hebben gegraven. De uitgebaggerde grond werd tussen beide sloten aangestampt. Zo ontstond een voetpad van vele kilometers en dat vormde het begin van de lintwegen die nu nog steeds in Aalsmeer bestaan.

De eerste bewoners hielden zich bezig met landbouw, visserij en veeteelt. Rond 1350 leverden de boeren turf aan de rentmeester van de graaf. Door dit “vervenen” bleef er steeds minder land over waardoor het intensiever bebouwd moest worden. Zo ontstond in Aalsmeer de boomteelt, en daarnaast kwam ook de aardbeienteelt op als ondercultuur van de boomteelt.

Rond 1880 begon men buitenbloemen te kweken en in 1896 werd de eerste rozenkas gebouwd. De veengrond bleek een vruchtbare bodem voor de bloementeelt. Rond 1912 ontstonden in Aalsmeer twee bloemenveilingen. Vanaf dat moment groeide de sierteelt explosief.

Historische Tuin Aalsmeer - Beleef - Eerste veilinggebouw werd in april 1912 in gebruik genomen
Het veilen van bloemen en planten veilingklok van veiling "Bloemenlust"